Skip to main content
search
cq5dam.web.540.390

O izazovima sa kojima se Romi povratnici danas suočavaju i o značaju podrške Romima na skupu su, između ostalih, govorili Irena Vojačkova-Solorano, stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji, Osman Balić, predsednik YUROM Centra, Sonja Liht, predsednica BFPE-a i Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Obrazovanje, zaposlenje i udomljavanje osoba koje su odbijene za azil u EU

Beograd, 13. jul 2016. godine – Novi projekat pod nazivom „Pružanje podrške u reintegraciji Roma povratnika” posvećen je zapošljavanju, obrazovanju i udomljavanju Roma, čiji zahtevi za azil su odbijeni u zemljama Evropske unije. Projekat su zajednički promovisali Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) i Stalna konferencija romskih udruženja građana – Liga Roma (SKRUG).

O izazovima sa kojima se Romi povratnici danas suočavaju i o značaju podrške Romima na skupu su, između ostalih, govorili Irena Vojačkova-Solorano, stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji, Osman Balić, predsednik YUROM Centra, Sonja Liht, predsednica BFPE-a i Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Četiri od pet registrovanih povratnika u Srbiju na osnovu sporazuma o readmisiji su romskog porekla, a kapaciteti lokalne samouprave za rešavanje pitanja inkluzije su ograničeni.  Migraciona kriza iz 2015. godine postavila je velike izazove Evropskoj Uniji i imala je značajan uticaj na politike azila. Trenutno se samo jedan procenat zahteva za azil podnesenih u Nemačkoj i drugim zemljama članicama EU smatra prihvatljivim. Povećan broj neosnovanih aplikacija za azil podnetih od strane srpskih građana preti da ugrozi bezvizni režim odobren Srbiji 2009. godine.

Nije poznat tačan broj tražilaca azila koji su primorani da se vrate u Srbiju, jer je nepoznat broj osoba čiji je povratak dobrovoljan. Međutim, prema rečima Irene Vojačkove-Solorano, Stalne predstavnice UNDP-a u Srbiji, „80 odsto od ukupno 2.800 povratnika iz Nemačke i drugih zemalja EU su pripadnici romske populacije.“

Ona je dodala da opštine u Srbiji imaju ograničene kapacitete za prihvat povratnika, a postojeći regulatorni okvir ne nudi praktična rešenja za njihovu reintegraciju u društvo. „Cilj UNDP-a je da Romima povratnicima omogućimo da se lakše zaposle, obrazuju i nađu smeštaj, a to je moguće samo kroz partnerstvo lokalnih i republičkih vlasti, kao i vlade sa organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i privatnim sektorom”, rekla je Irena Vojačkova-Solorano.

Bolji uslovi života za porodice Roma uticaće na smanjenje broja tražilaca azila, koji se na ovaj potez odlučuju usled siromaštva, nezaposlenosti, nedostatka zdravstvene zaštite, diskriminacije, nerešenog stambenog pitanja, niskog stepena obrazovanja, kao i drugih faktora.

***

Preuzeto sa sajta www.rs.undp.org

Za više informacija, molimo kontaktirajte Stevana Vujasinovića na tel. br. 011 4155 310 ili elektronskom poštom na adresi: [email protected].

Close Menu