Skip to main content
search

U Zrenjaninu 23. septembra 2022. godine održan je okrugli sto „Strane investicije – šansa ili izazov za lokalnu biznis zajednicu“ koji je Fondacija BFPE za odgovorno društvo organizovala uz podršku Center for International Private Enterprise(CIPE). Okrugli sto okupio je predstavnike poslovne zajednice u Zrenjaninu, predstavnike lokalne samouprave, predstavnike privredne komore Srbije i druge relevantne aktere.

Cilj okruglog stola bio je da se kroz razgovor sa predstavnicima biznis okruženja dođe do zaključaka na koji način strane direktne investije utiču na lokalnu biznis zajednicu (pozitivno ili negativno), koje su potrebe domaćih privrednih subjekata koje moraju biti ispunjene kako bi se njihova pozicija naspram stranih kompanija prisutnih na lokalnom nivou učinila takvom da bude korisna za domaće preduzetnike i na koji način se mogu prevazići izazovi nastali usled poslovanja stranih kompanija na lokalnom nivou.

Tokom diskusije učesnici su istakli da postoje brojne pozitivne ali i negativne strane stranih direktinih investicija na lokalnom nivou. Jedna od negativnih strana je svakako to što se odluke o stranih direktinim investcijama ne donose na lokalnom nivou, čime se zanemaruje lokalna biznis zajednica, dok je dobra strana to što strane direktne investicije podrazumevaju i donošenje razvijenijih novih tehnologija čime se pospešuje lokalni razvoj i omogućava povratak ljudi koji su možda napustili Zrenjanin. Kao nedostatke učesnici su takođe naveli nedostatak transparentnosti i  nepoštovanje zakona čime se određeni investitori favorizuju što ne bi trebalo da se dešava.

Kako bi se prevazišle negativne strane stranih direktnih investicija u Zrenjaninu, potrebno je da najpre privrednici imaju u vidu da im je lokalna samouprava partner. Važno je da se radi na doslednoj primeni zakona ali i da se radi na unapređenju transparentnosti. Jedan od načina za poboljšanje položaja lokalne biznis zajednice u Zrenjaninu ali i u svim lokalnim samoupravama jeste razvijanje lokalnih ekonomskih planova i pravaca razvoja, ali i priprema kataloga svih biznis usluga koje lokalna zajednica može da ponudi stranim investitorima. Na taj način bi se ojačao položaj kako lokalne samouprave tako i lokalnih kompanija.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu