Skip to main content
search

Fondacija BFPE za odgovorno društvo, uz podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) organizovala je lokalni forum o političkom dijalogu i uključivanju građana u procese donošenja odluka u Somboru, 16. juna 2022. godine

Kvalitetna debata i konstruktivni dijalog između građana i građanki i predstavnika i predstavnica javne vlasti imaju za cilj da doprinesu aktivnijem angažovanju donosioca odluka u lokalnim parlamentima i građana u političkom životu u lokalnoj samoupravi.

Na sesiji su predstavljeni glavni problemi i izazovi na teritoriji grada Sombora, nakon čega je usledila debata koja je poslužila da se utvrde ciljevi budućih kampanja javnog zagovaranja kako bi se navedeni problemi rešili na efikasan, efektivan i održiv način.

Pored postojećih i formalnih mehanizama za uključivanje građana poput sastanaka sa predstavnicima vlasti, građanskih inicijativa, referenduma, pristupu informacijama od javnog značaja, istaknuta je i potreba za više inovativnosti i prilagođavanja ciljnim grupama građana posredstvom različitih kanala komunikacija i promovisanja transparentnih procesa koji uključuju građane u donošenje odluka.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu