Skip to main content
search

Beogradski fond za političku izuzetnost u saradnji sa lokalnim partnerima iz 15 opština i gradova u Srbiji tokom tekuće godine kontinuirano sprovodi kampanju uključivanja građana u proces lokalnog budžetiranja u svrhu unapređenja transparentnosti i odgovornosti javnih finansija na lokalnom nivou. Ovo se sve odvija u okviru projekta “Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije” koji BFPE sprovodi u partnerstvu sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija, a uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) i Švajcarske kancelarije za saradnju (SDC).

Paralelno sa dinamikom budžetskog ciklusa, i projektne aktivnosti BFPE i lokalnih partnera ulaze u završnicu. U saradnji sa partnerima iz UNDP, BFPE organizuje i video dokumentovanje finalnih aktivnosti, u svrhu promocije dobrog upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou, ali i poziva na aktivizam i aktivno i konstruktivno uključivanje građana i civilnog društva u demokratske procese na lokalnom nivou.

Ulične akcije, okrugli stolovi, javne rasprave o budžetu, tribine i sastanci sa predstavnicima lokalnih samouprava su samo neke od aktivnosti koje kontinuirano sprovodimo mesecima, a koje će se naći i na filmu u slučaju nekih od gradova koje ćemo posetiti u okviru završnice projekta – Leskovca, Loznice, Novog Sada, Niša i Zaječara. Pratićemo napredak i prikazati primere dobre prakse i saradnje na lokalnom nivou, kao i prepreke na putu ka odgovornim javnim finansijama – jer budžet naših gradova je i naš budžet!

Close Menu