Skip to main content
search

U okviru projekta “Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije” koji sprovodi Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) u saradnji sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija (ANEM), a uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske kancelarije za razvoj (SDC) održan je seminar za predstavnike lokalnih samouprava i aktiviste organizacija civilnog društva iz 15 opština i gradova u Srbiji.

Na seminaru održanom u Paraćinu učestvovalo je ukupno 33 aktivista i službenika lokalnih uprava iz Niša, Vranja, Leskovca, Aleksinca, Zaječara, Kruševca, Kragujevca, Novog Pazara, Užica, Požege, Valjeva, Loznice, Zrenjanina i Novog Sada.

Učesnici su imali priliku da prođu edukaciju o budžetskom ciklusu, o perspektivama i mogućnostima za uključivanje građana u procese donošenja, praćenja i izvršenja lokalnog budžeta, da se upoznaju sa nalazima relevantnih istraživanja na ovu temu, ali i praktičnim primerima uključivanja građana u lokalni budžetski proces u Srbiji. Takođe, učesnici, podeljeni u grupe, učestvovali su u radionicama posvećenim unapređenju interne revizije opština i gradova, kao i metodama i modelima za zagovaranje i uključivanje građana u praksi.

Diskusije su pokrenule mnoštvo praktičnih pitanja i poteškoća sa kojima se susreću kako aktivisti nevladinog sektora, tako i službenici lokalnih samouprava. Samo neke od tema bile su paternalizam centralnih državnih vlasti prema lokalnim samoupravama, pitanja raspolaganja i upravljanja javnom imovinom na lokalnom nivou, ali i manjka razumevanja, interesovanja i kompetentnosti građana za učešće u budžetskom procesu, koji nastaje kao rezultat razočaranosti građana i političke kulture, ali i kao posledica nedovoljno razjašnjenih i nekomunikablnih opštinskih procedura prilikom donošenja i usvajanja budžeta. Konstruktivne rasprave vodile su se oko načina i mehanizama za animiranje građana, te se raspravljalo o organizovanju javnih debata u mesnim zajednicama, primeni i uticaju novih tehnologija i društvenih mreža, kao i o strategijama za dugotrajno postizanje boljih rezultata u demokratičnosti na lokalnom nivou.

BFPE i lokalni partneri sa ovog seminara započinju dugotrajnu kampanju u 15 jedinica lokalnih samouprava čiji je krajnji cilj uspostavljanje bolje komunikacije na liniji LSU-NVO-građani-mediji i postizanje veće demokratičnosti budžetskog procesa.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu