Skip to main content
search

U ponedeljak 30. januara u Centru za evropske politike (EPC) su predstavljeni rezultati jednogodišnjeg projekta Regionalna akademija za praktične politike koji je Beogradski fond za političku izuzetnost sproveo zajedno sa kolegama iz Evropskog fonda za Balkan.

Skoro trideset učesnika je uzelo aktivnu ulogu u diskusiji koja je usledila nakon prezentacije četiri moguća scenarija o položaju mladih na Zapadnom Balkanu do 2020. godine. Scenarije su prezentovali polaznici Akademije – Tanja Tomić, članica Glavnog odbora Socijaldemokratskog saveza Makedonije, Elena Bodeva, savetnica za javne politike u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Makedonije, Milena Lazarević, programska direktorka Centra za evropsku politiku iz Beograda i Ivana Vukašinović, rukovoditeljka Grupe za koordinaciju sprovođenja javnih politika u Sekretarijatu za javne politike Vlade Republike Srbije.

Diskusiju je moderirala Korina Stratulat, analitičarka javnih politika u Centru za evropske politike, a ulogu diskutanta o prezentovanim scenarijima je imao Vout van Kemere, coordinator Omladinske grupe Evropskog parlamenta. Relevantnosti diskutanata i kvalitetu diskusije je doprinela i činjenica da je ovo bio događaj zatvorenog tipa za koji su poziv dobili isključivo članovi Centra za evropske politike i pojedini eksperti iz evrpskih institucija koji se bave regionom Zapadnog Balkana.

Ovi scenariji su proizvod rada grupe od 21 polaznika Akademije koju su sačinjavali političari, državni službenici i predstavnici civilnog društva iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije, Kosova i Makedonije. Polaznici Akademije su primenom metode strateškog prognoziranja došli do zaključka da su odnosi između mladih na Zapadnom Balkanu ključni za uspeh evropske integracije, kao i za stabilnost čitavog regiona. Polaznici Akademije su tokom čitave godine imali prilike prvo da se detaljno upoznaju sa metodom strateškog prognoziranja, pa onda i da je primene kako bi identifikovali temu koju smatraju ključnom za saradnju između država Zapadnog Balkana. Nakon toga oni su pristupili razvijanju mogućih scenarija po kojima se situacija u oblasti položaja mladih u ovom regionu može razvijati u budućnosti.

Close Menu