Skip to main content
search

Koordinacioni sastanak tima za implementaciju druge faze programa ROMACTED u Srbiji održan je 9. marta 2023. godine u kancelariji Saveta Evrope u Beogradu.

Osim razgovora o dosadašnjem sprovođenju programa u partnerskim gradovima i opštinama, tim je imao priliku da čuje i više o zajedničkom programu Evropske unije i Saveta Evrope “Horizontal Facility III za Zapadni Balkan i Tursku (2023 – 2026)” odnosno o akciji „Kvalitetno obrazovanje za sve“ koju je predstavio nacionalni koordinator projekta Kristijan Rajković.

Sastanak je bio posvećen i planiranju praćenja i implementacije ROMACTED grantova u opštinama i gradovima, kao i aktivnostima povodom obeležavanja Međunarodnog dana Roma.

Close Menu