Skip to main content
search

Završni događaj nacionalnih konsultacija održan je 20. maja u Botaničkoj bašti – Jevremovac, sa ciljem sumiranja utisaka čitavog procesa, kao i predstavljanja Nacrta nacionalnog izveštaja Srbije javnosti, pred završnu konferenciju koja će se održati u Stokholmu 2. i 3. juna. Nacionalne konsultacije bile su jedan u nizu događaja koje se organizuju pre učestvovanja na sastanku “Stokholm+50” kojim će se obeležiti 50 godina od prve konferencije Ujedinjenih nacija o životnoj sredini. 

Prioritetni cilj ovih nacionalnih konsultacija bio je da se različitim interesnim grupama i subjektima omogući učešće u diskusiji, a samim tim i uticaj na strateško planiranje u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa principima međusektorske saradnje i fokusirajući se na uključivanje ekoloških aspekata u razvoj svih ostalih strateških i političkih okvira. Nacionalne konsultacije u Srbiji omogućile su i olakšale stvaranje nove paradigme o odnosima čoveka i prirode, a uzimajući u obzir nacionalni kontekst, ključne procese kao i međunarodne obaveze i opredeljenja Republike Srbije.

Završni događaj je otvorila ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, uz ambasadorku Švedske u Srbiji Nj.E. Aniku Ben David, stalnu predstavnicu UNDP-a u Srbiji Fransin Pikap i predsednicu Fondacije BFPE za odgovorno društvo, Sonju Licht.

Prema rečima Irene Vujović, otvaranje Klastera 4, u okviru kojeg je i Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene jasan je signal da je u ovoj oblasti u prethodnom periodu ostvaren značajan napredak. Od 2014. godine usvojeno je 23 zakona i 200 podzakonskih akata, a trenutno je pripremljeno još pet zakona iz resora zaštite životne sredine. 

“Nacionalne konsultacije su važna prilika za dijalog različitih aktera u srpskom društvu o ključnim prioritetima akcije za zaštitu životne sredine između. Zaključci ovih konsultacija će biti predstavljeni na sastanku Stokholm+50 u junu. Veoma sam srećna što angažovanje za zaštitu životne sredine u srpskom društvu raste, kao i u Evropi i širom sveta“, izjavila je Nj.E. Anika Ben David, ambasadorka Švedske u Srbiji.

„Zabrinjavajuće je videti da svet ni posle 50 godina nije napravio dovoljan pomak ka zaštiti životne sredine i sprečavanju promene klime“, rekla je Fransin Pikap, stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji, dodajući: „Ove nacionalne konsultacije pomažu u sagledavanju ključnih ekoloških izazova, kao i toga šta Srbija treba da preduzme da bi smanjila zagađenje životne sredine, očuvala biodiverzitet, i adekvatno odgovorila na izazove klimatskih promena. Zato okupljamo predstavnike svih segmenata društva, uključujući mlade, kako bi svi bili jednako uključeni u davanje preporuka“ rekla je Pikap.

Sonja Licht je naglasila da samo zajedno i partnerski možemo da ublažimo efekte klimatskih promena i da zato moramo da gradimo svest o kolektivnoj i individualnoj odgovornosti za celu našu planetu.

U okviru završnog događaja predstavljen je Nacrt nacionalnog izveštaja Srbije koji je sačinjen zahvaljujući prikupljenim informacijama kroz proces konsultacija. Nacionalni izveštaj je sačinjen na bazi ključnih nalaza i preporuka Nacionalnih konsultacija, i biće predstavljen na globalnoj konferenciji u Stokholmu od strane delegacije Srbije. Takođe, učesnici su imali priliku da učestvuju u simboličnoj sadnji medonosnih biljaka na prostoru Botaničke bašte. U okviru programa održana su i dva panela: „Pčele – više od meda“ i panel na temu ekološke i društvene odgovornosti „Suživot ljudi i pčela u gradu“. Na samom kraju događaja, održana je radionica za decu i mlade u okviru koje su se upoznali sa svetom pčela.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu