Skip to main content
search

Predstavnici Platforme „Održivi razvoj za sve“ održali su u ponedeljak 19. aprila sastanak sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Sastanak u Palati Srbije bio je prilika da se predstavnici Ministarstva bliže upoznaju sa Agendom 2030 i 17 ciljeva održivog razvoja, kao i da im se predstavi Platforma „Održivi razvoj za sve“.

Sastanak je počeo obraćanjima Nade Lazić, specijalne savetnice ministarke, zadužene za oblast održivog razvoja i ministarke Gordane Čomić, koja je istakla značaj saradnje države i civilnog sektora u ostvarenju ciljeva održivog razvoja. U tom smislu, najavila je skoro ponovno formiranje Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende 2030, kao i formiranje radne grupe za izradu nacrta Strategije održivog razvoja Srbije do 2030. godine, a kojom će koordinirati ministarstvo na čijem je čelu. Sastav obe radne grupe činiće jednak broj predstavnika Vlade i civilnog sektora. Platforma Održivi razvoj za sve prepoznata je kao značajan partner u budućim naporima Ministarstva ka održivom razvoju Srbije.

Ciljeve, strukturu, protekle i planirane aktivnosti Platforme prisutnima je predstavio Bogdan Gavanski (GIZ), dok je Milica Radanović (Beogradska otvorena škola) predstavnicima Ministarstva približila samu Agendu UN 2030. i njenih 17 ciljeva održivog razvoja, nakon čega su oni upoznati sa izveštajima izrađenim u okviru Platforme. Lidija Radulović (Beogradski fond za političku izuzetnost) predstavila je izveštaj Srbija 2030 – Pripremljenost za sprovođenje Agende 2030 dok je izveštaj Srbija 2030: razvojni prioriteti – izveštaj nedržavnog sektora predstavio Nemanja Šormaz (Centar za visoke ekonomske studije). Milan Popović (Fondacija Ana i Vlade Divac) upoznao je predstavnike Ministarstva sa delovanjem Platforme na lokalnom nivou. Nakon toga usledila je diskusija tokom koje se raspravljalo o načinima na koje Platfroma može da doprinese budućim procesima strateskog planiranja, kao i o mogucim modalitetima saradnje i partnerstva sa Ministarstvom u tom pogledu.

Platformu „Održivi razvoj za sve“ sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a kao deo projekta Reforma javnih finansija – agenda 2030. Partneri na sprovođenju platforme su Beogradska otvorena škola, Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar za visoke ekonomske studije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Fondacija Centar za Demokratiju i Timočki omladinski centar.

Close Menu