Skip to main content
search
Zelena poslanička grupa organizovala je u četvrtak 28. maja 2015. godine u Domu Narodne skupštine Republike Srbije zajednički sastanak sa  Odborom za životnu sredinu i vanredne situacije Stalne konferencije gradova i opština.

0120b92d3905c446e81feea3175b05a49558d0438e4a9291d27d0102ea537056

Prisutne je pozdravila Valentina Đureta iz Beogradskog fonda za političku izuzentost koji je zajedno sa Centrom modernih veština sekretarijat neformalne Zelene poslaničke grupe (Grupe) i ukratko predstavila proces osnivanja Grupe, dosadašnje aktivnosti i tri cilja kojim će se Grupa baviti. Ljubinka Kaluđerović, sekretarka Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije (Odbor) Stalne konferencije gradova i opština predstavila je nadležnosti i aktivnosti Odbora koje uključuju učešće u javnim raspravama o zakononima relevantnim za Odbor. Predsednik opštine Batočina Radiša Milošević koji predsedava Odborom naglasio je da saradnja SKGO i Narodne skupštine već postoji kroz Memorandum o razumevanju u skladu sa kojim se jedan predstavnik SKGO uvek poziva na rasprave o zakonima koji se tiču lokalnih samouprava.

Narodna poslanica Mirjana Đoković, jedna od koordinatora ZPG naglasila je da će se pre izmena zakona iz oblasti životne sredine svakako organizovati konsultativni sastanak članova ZPG i predstavnika lokalnih samouprava članova Odbora SKGO. Takođe je iznela svoja iskustva tokom rada u lokalnoj samoupravi i dobre primere u Čačku kada je u pitanju primarna selekcija otpada, ali i problemi sa kojima se i ova opština iako dosta odmakla po ovom pitanju susretala u organizaciji sistema.

b996d64c1bac4a3fbc6566ef2c27d0a6fca70495efed8bb558aa358a7ae2efd8

Prisutne je pozdravio i Dejan Radenković, takođe koordinator neformalne Zelene poslaničke grupe istakavši da je suština ovog okupljanja da poslanici čuju sa kakvim se problemima iz oblasti zaštite životne sredine ljudi na lokalu susreću, u cilju što efikasnijeg rešavanja problema. Istakao je neophodnost dvosmerne komunikacije i razmenu iskustava između poslanika i predstavnika lokalne samouprave.

Diskusija je bila veoma živa i predviđeno vreme za sastanak od dva sata nije bilo dovoljno za sve teme koje su pokrenute. Dogovoreno je da će ovakvi sastanci postati redovna praksa, naročiti kada na dnevnom redu budu teme životne sredine.

IMG_1665

Sastanak je završen sa nekoliko ključnih zaključaka: neophodno je raditi na zasebnom Ministarstvu za zaštitu životne sredine; na ponovnom uspostavljanju Fonda za zaštitu životne sredine; uticati putem amandmana na adekvatne izmene zakona koje se mogu primeniti na lokalnom nivou; kao i da je neophodno dodatno osnaživanje lokalnih samouprava u ovoj oblasti.

Close Menu