Skip to main content
search

Od 17. do 19. marta u Vrnjačkoj Banji, održan je prvi u nizu edukativnih seminara u okviru zajedničke inicijative Ujedinjenih nacija ,,Youth 4 Inclusion, Equality and Trust“ pod nazivom ,,Kako prepoznati i boriti se protiv govora mržnje“. Fondacija BFPE za odgovorno društvo, kao projektni partner, organizuje seminare za članove i članice političkih partija, predstavnike i predstavnice državnih institucija, kao i lidere zajednicama.

Tokom tri dana, polaznici i polaznice edukativnih seminara  bolje su se upoznali sa načinima prepoznavanja i borbom protiv govora mržnje. Kroz interaktivni rad  govorili su o različitim temama, kao što su pravni okviri koji regulišu govor mržnje, konstruisanje individualnih identiteta, ulozi institucije Zaštitnika ravnopravnosti u borbi protiv govora mržnje, kako se boriti protiv diskriminacije i znajaču rodno osetljivog jezika.

Pored toga, polaznici i polaznice razmenili su sa alumnistkinjama Fondacije BFPE svoja iskustva o položaju mladih političara i političarki, izazovima sa kojima se oni sreću u svom profesionalnom životu i nevidljivim preprekama koje mladi ljudi moraju da se prevaziđuukoliko žele da se bave politikom.

Prvog dana,  polaznici i polanznice su imali priliku da se međusobno upoznaju, upoznaju program, kao i Jelenu Manić Petronikolos, predstavnicu Programa za razvoj Ujedinjenih Nacija u Srbiji (UNDP) i Svetlanu Stefanović, izvršnu direktorku Fondacije BFPE. Milena Vasić advokatica i članica Komiteta pravnika za ljudske prava (YUCOM-a) upoznala je polaznike i polaznice sa pravnim i regulatornim okvirom koji se bavi govorom mržnje.

Drugi dan, polaznici su  proveli sa trenericama Majom Sedlarević i Smiljanom Milinkov koje su kroz  interaktivne vežbe  polaznike i polaznice bolje upoznale sa elementima i primerima govora mržnje, razlikom između govora mržnje i diskriminacije, i elementima jednog identiteta. Nakon toga, obratio se Relja Pantić, načelnik odeljenja za postupanje po pritužbi u javnom sektoru, ispred kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i predstavio rad ove nezavisne institucije u borbi protiv  govora mržnje.

Drugi dan završio se razgovorom sa alumnistkinjama Fondacije BFPE-Alisom Kockar, potparolkom Demokratske stranke i Jovanom Božičković, članicom upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS). Treći dan, program su vodile trenerice koje su predstavile praktične i konkretne primere govora mržnje iz  svakondnevnog života, sa posebnim osvrtom na poziciju političara i političarki i primere koji se odnose direktno na njih.

Seminar u Vrnjačkoj Banji bio je prvi od tri seminara u prvom ciklusu za  grupu od 28 polaznika i polaznica starosti od 18 do 30 godina. Tema drugog seminara organizovanog u maju biće  kultura dijaloga i komunikacija, aspekti društvenog dijaloga ijavno zagovaranje.

Projekat „Youth 4 Inclusion, Equality & Trust“ (Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje) sprovodi UNDP Srbija u saradnji sa UNFPA, UNESCO i UN Women, uz finansijsku podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a.

Close Menu