Skip to main content
search

U utorak 09. novembra, u Čačku je održana lokalna debata povodom projekta ”Od mog grada mojoj zemlji – kako osigurati razvoj Srbije” u organizaciji Fondacije BFPE za odgovorno društvo, a uz podršku Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Lokalna debata okupila je predstavnike lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, predstavnike malih i srednjih preduzeća, predstavnike iz obrazovnih ustanova, lokalnih institucija.

Debata je obuhvatila tri dela. Prvi deo odnosio se na uvodne reči i obraćanja predstavnice lokalne samouprave Marije Gavrilović, Vesne Baur, predsednice Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović i Sonje Licht, predsednice Fondacije BFPE za odgovorno društvo. Drugi deo – Razvojni potencijali grada Čačka, odnosno, predstavljanje socio-ekonomskih aspekata razvoja grada i primere dobre prakse iz društvenog i privrednog života grada. U okviru trećeg dela – Rodna ravnopravnost i društvena kohezija kao preduslov razvoja na lokalu, članice Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović, predstavnice lokalnog Centra za socijalni rad i organizacija civilnog društva, kao i istaknuti članovi zajednice prisutni na panelu razgovarali su o potencijalima i dobrobitima koja dolazi sa većom rodnom ravnopravnošću u jednoj lokalnoj samoupravi, pa i društvu u celini.

Tokom većeg dela debate, učesnici i učesnice su se usaglasile da najveći privredni potencijal Čačka jesu poljoprivredna bogatstva. Preciznije, voćarstvo, kao vodeća grana poljoprivrede i Čačak je jedina jedinica lokalne samouprave u Srbiji koja ima i Institut za voćarstvo i odeljenje za voćarstvo u jednoj visokoobrazovnoj instituciji (u ovom slučaju, Agronomskom fakultetu).

Veliki potencijal za razvoj grada predstavlja njegov geostrateški položaj i činjenica da postoji autoput do Beograda. Neophodno je da grad radi više na sopstvenom marketingu, da usled svog povoljnog položaja ne ostane samo tranzitna zona, već i da razvija svoj turistički potencijal. Odabir Čačka za prestonicu kulture u Srbiji 2023. godine podstaći će veliki broj aktivnosti pogodnih za razvoj kulture i turizma.

Lokalna debata u Čačku bila je osma po redu debata o razvoju i prepoznavanju lokalnih potencijala, nakon Užica, Priboja, Pirota, Zrenjanina, Zaječara, Sombora i Šapca.

Close Menu