Skip to main content
search

U okviru zajedničkog regionalnog programa “Dijalog za budućnost”, odabrana grupa od 40 mladih žena nastavila je dalje osnaživanje i učenje u okviru drugog edukativnog seminara “Osnažene žene za aktivno učešće – kroz zagovaranje do društvene kohezije”, koji je održan od 28. novembra do 1. decembra u Kladovu.

Okupljene polaznice edukativnog seminara su imale priliku da unaprede svoje veštine i znanja, kao i da steknu nova saznanja u oblasti javnog zagovaranja, upotrebi rodno osetljivog jezika, važnosti politike jednakih mogućnosti i crowdfunding-a. Takođe, učesnicama je omogućen prostor za dodatno negovanje i širenje mreže kontakata.

Drugi edukativni seminar omogućio je polaznicama seminara da kroz radionice, predavanja i interaktivne razgovore sa predavačima i predavačicama saznaju više o načinima na koje mogu da se izbore sa izazovima sa kojima se žene susreću u svakodnevom životu i radu. Na seminaru su im predstavljeni i alati uz pomoć kojih mogu brže i lakše da ostvare svoje ciljeve. Na svim sesijama, učesnice su bile aktivne, postavljale pitanja i učestvovale u diskusiji.

Prvi radni dan seminara započet je radionicom koja se bavila karakteristikama dobrog timskog rada ali i prepoznavanjem odlika tima koji ne funkcioniše dobro. U istom danu polaznice seminara su imale priliku da čuju više i o važnosti upotrebe rodno osetljivog jezika i jačanju pozicije žena u procesima odlučivanja.

Interaktivan rad nastavljen je drugog dana na radionici o javnom zagovaranju,  na kojoj se govorilo o setu alata za zagovaranje, pripremi okvira i važnosti pravilno postavljenih i definisanih poruka u javnom zagovaranju. Učesnice su radile u grupama i na kraju su dobile priliku da  predstave svoje predloge za rešavanje nekih od problema za koje su procenile da je važno rešiti i podići na nivo javnog zagovaranja. Rad je nastavljen razgovorom o politici jednakih mogućnosti, kao i o istaknutim ženama koje su doprinele poboljšanju položaja žena u društvu. Drugi dan seminara je zaključen razgovorom o značaju javnog zagovaranja za ženska prava kroz primere regionalnog aktivizma.

Treći dan seminara bio je rezervisan i za zajedničko druženje i obilazak Đerdapske klisure brodom, nakon čega je rad nastavljen sa fokusom na primerima javnog zagovaranja, kao i različitim konceptima zagovaranja, a koje bi žene mogle da primene i u svojim lokalnim zajednicama. Akcenat je bio na pokretanju društvenih promena, a kao primer ženskog aktivizma u domenu muzičkog stvaralaštva – bio je predstavljen projekat Rok kamp za devojčice. Ostatak dana bio je posvećen psihološkoj radionici u okviru koje su učesnice bile podstaknute da zastanu i dublje razmisle o brigama koje ih more u njihovom svakodnevnom životu i radu.

Poslednji dan seminara započet je panelom o crowfunding-u na kome je razjašnjen koncept istog i ukazano je na njegove prednosti i nedostatke. Radni deo drugog edukativnog seminara završen je još jednom psihološkom radionicom na kojoj su ponuđena i konkretna rešenja i alati vezano za rešavanje problema preterane brige i stresa.

Edukativni seminar je realizovan u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Close Menu