Skip to main content
search

U Novom Sadu je 13. aprila 2018. godine održana prva u seriji od pet debata o odnosima Srbije i NATO saveza pod nazivom Srbija i NATO – partneri za bezbednost. Skup je okupio više od dvadeset predstavnika lokalnih samouprava, civilnog društva, medija i akademske zajednice. Uvodničari su bili Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Aleksandar Simurdić, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, Branimir Filipović, pomoćnik ministra spoljnih poslova za bezbednosnu politiku i Ćezare Marineli, šef NATO Vojne kancelarije za vezu u Beogradu.

Ovaj skup je održan sa ciljem da se organizuju ozbiljne i sveobuhvatne debate o saradnji između Srbije i NATO saveza, kao i posledicama koje ova saradnja proizvodi na bezbednost, političku stabilnost, ekonomiju, investicije i razvoj, kao i javnu bezbednost građana na lokalnom nivou. Teme o kojima se diskutovalo su varirale od predstavljanja istorijata odnosa Srbije i NATO, preko predstavljanja stavova zvanične državne politike o saradnji sa ovom alijansom, do predstavljanja aktivnosti koje Srbija preduzima u okviru programa Partnerstvo za mir. Poseban osvrt je dat na mogućnosti koje saradnja sa NATO pruža predstavnicima istraživačkih i naučnih institucija u okviru programa „Nauka za mir i bezbednost“ u kojem naučne ustanove iz Srbije već učestvuju i uz pomoć sredstava koja taj program pruža ostvaruju zapažene rezultate.

Ova debata je održana u okviru projekta „Bezbedniji region kroz značajnije partnerstvo: saradnja između Srbije i NATO, ponovo komunicirana“ koji Beogradski fond za političku izuzetnost sprovodi uz podršku ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji. Projektom je predviđeno da pored Novog Sada ovakve debate budu organizovane i u Novom Pazaru, Užicu, Kragujevcu i Kruševcu.

Close Menu