Skip to main content
search

Publikacija DGAP o regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu predstavlja produkt celogodišnjeg procesa strateškog predviđanja 15 ekspertkinja i eksperata sa Zapadnog Balkana, ali i iz država članica EU.

Prikazani scenariji ukazuju na moguce opcije i predstavljaju misaoni eksperiment koji ima za cilj da osvetli zanemarene strateške opcije i ukaže na moguće pravce razvoja i njihove pretpostavke.

Naš Bogdan Urošević je predstavljao BFPE u radu na dokumentu.


Close Menu