Skip to main content
pretraga
Prvi događaj u okviru našeg novog programa – Regionalna akademija za javne politike, koji organizujemo zajedno sa partnerima iz Evropskog fonda za Balkan, je održan u Bečićima, Crna Gora od 14. do 15. maja.

23 odabranih alumnista Evropskog fonda za Balkan i Beogradskog fonda za političku izuzetnost, od kojih desetoro čine alumnisti Regionalne akademije za demokratiju, su uzeli učešće u ovom dvodnevnom događaju. Seminarom je moderirala Redžina Džozef, predavač na Univerzitetu u Njujorku, doskorašnji istraživač u Klingendejl institute i međunarodno priznati stručnjak iz ove oblasti. Seminar je bio uvod za učesnike u metodu strateškog prognoziranja.

Učesnici su imali mogućnost da uče o ovoj visoko kompleksnoj metodi za prognoziranje budućih događaja sa ciljem primene ove metode na Zapadni Balkan kroz razvijanje scenarija o budućim odnosima između zemalja regiona. Ovi scenariji bi trebalo da budu originalni doprinos odlučilaca na Zapadnom Balkanu procesu pomirenja u regionu.

Zamisao RPA je da primenom metode strateškog prognoziranja (eng. strategic foresight, strategic forecasting) na složene društvene probleme, a pre svih, odnose na prostoru Zapadnog Balkana, doprinesemo jačanju saradnje i veza između lidera promene i mišljenja u regionu, odnosno, osmislimo konkretan redosled koraka na putu ka društvima koja su otvorenija, više demokratska, i kao takva spremnija za članstvo (i zajedničku perspektivu) u Evropskoj uniji.

Angažovanjem političkih i lidera civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana u politički dijalog baziran na strateškom prognoziranju, biće promovisana drugačija vrsta odlučilaca koji su posvećeni regionalnoj saradnji i koji će doprineti pomirenju u regionu Zapadnog Balkana.

Close Menu