Skip to main content
search

U prostorijama Beogradskog fonda za političku izuzetnost, 15. održan je okrugli sto na temu ,,Saradnja Kine sa državama Višegradske grupe i Zapadnog Balkana. Okrugli sto je održan u sklopu projekta  Komparativna analiza odnosa država Višegradske grupe i Balkana prema povećanom prisustvu Kine’’ koji sprovodi u saradnji sa Praškim institutom za bezbednosne studije (Prague Security Studies Institute – PSSI), a uz podršku Višegradskog fonda.

Prezentovani su prvi nalazi do kojih se došlo u okviru istraživanja koje je obuhvaćeno projektom. Nalazi su obuhvatali iskustva koje četiri države Višegradske grupe (Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska) imaju u saradnji sa Kinom. Takođe su prezentovani rezultati nalaza istraživanja koje se bavi Kineskim prisustvom u Srbiji.

Diskutovano je o opštim političkim odnosima navedenih država sa Kinom. Ukazano je na trendove u spoljnotrgovinskim odnosima, ukazano na trendove koji obuhvataju velike trgovinske deficite, ali i procentualno malo učešće u ukupnom spoljnotrgovinskom saldu država. Poseban akcenat je stavljen na podatke o stranim direktnim investicijama Kine u državama koje su obuhvaćene istraživanjem. Napravljena je razlika između zajmova i stranih direktnih investicija i ukazano je na najveće investicione poduhvate, glavne sektore saradnje i tendencije povećanog prisustva u prethodnom periodu.

Učesnici okruglog stola su upoznati sa screening mehanizmima koji se (ne)koriste kako bi se procenilo da li strane direktne investicije utiču na bezbednost države i stabilnost političkog poretka, kako su ti mehanizmi uspostavljeni i na koji način se koriste.

Nakon izlaganja nalaza istraživanja, pokrenuta je diskusija koja je dodatno razjasnila predstavljene podatke, ali i pokazala na koje se segmente treba dodatno osvrnuti.

Okrugli sto je jedna od aktivnosti koju je BFPE sproveo u okviru projekta. Do sada su na našem sajtu objavljena dva teksta: Nadzor i kontrola ugovora između Kine i Srbije i Odnos Srbije prema Kini i kineskom prisustvu na Zapadnom Balkanu

BFPE na projektu “Comparative analysis of the approach towards China: V4 + and One Belt One Road” sarađuje sa Prague Security Studies Institute (Czech Republic)Institute of Asian Studies (Slovakia)HAS Center for Economic and Regional Studies, Institute of World Economics (Hungary) and Center for International Relations(Poland), a projekat je podržan od strane International Visegrad Fund

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu