Skip to main content
search

Od 13. do 15. aprila u Beogradu je organizovan uvodni trening za 19 organizacija civilnog društva (OCD) čiji predlozi projekata su odobreni u okviru treće godine Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje.

Predstavnici odabranih OCD su na trodnevnom treningu imali priliku da se upoznaju sa ciljevima projekta, komponentama Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje, kao i da se usaglase oko daljih koraka u implementaciji zagovaračkih inicijativa koje su dobile podršku za realizaciju.

Javno zagovaranje je strateški proces, a ne ad hoc aktivnost, je rečenica koja se često mogla čuti na Kick off treningu na kom su treneri i partneri razgovarali o značaju dugoročnog planiranja ovog procesa, kao i o važnosti povezivanja civilnog sektora, građana, donosioca odluka i medija.

Zahvaljući planiranim aktivnostima u okviru Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje, projektni i programski partneri će imati kontinuiranu ekspertsku podršku u realizaciji njihovih zagovaračkih inicijativa.

Događaj je organizovan u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN). Ovaj trogodišnji projekat je pokrenut u novembru 2018. godine i ima za cilj unapređenje prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, zastupanja interesa lokalnih zajednica i aktivnog uključivanja građana u rad organizacija civilnog društva.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu