Skip to main content
pretraga

U saradnji sa organizacijom Peaceful Change Initiative, Fondacija BFPE za odgovorno društvo 10. i 11. marta u Beogradu organizuje sastanak predstavnika organizacija civilnog društva Kosova i Srbije.

U novembru prošle godine, grupa predstavnika think-thank i nevladinih organizacija iz Kosova i Srbije se okupila u Prištini da ispita trenutno stanje u oba društva, identifikuje glavne izazove i mogućnosti za zajedničke inicijative. Tokom tog događaja, zaključeno je da je nepohodno ustanoviti kanale komunikacije koji bi omogućili ažurniju razmenu informacija i spremnost na reakciju u vezi sa aktuelnim dešavanjima. Ovaj događaj se organizuje sa ciljem nastavka pomenutog procesa, te kako bi se razmenile informacije o događajima koji su se od proteklog sastanka odigrali.

Close Menu