Skip to main content
search

Učimo o učešću građana u javnim politikama

Učimo o učešću građana u javnim politikama

December 16, 2014 07:30 pm | December 16, 2014 08:30 pm

Hotel Park
Belgrade, Serbia

Hotel Park Belgrade, Njegoševa, Belgrade

Drugi trening pod nazivom “Učešće građana i javne politike“ u okviru našeg projekta „Evropske integracije i lokalni socioekonomski razvoj – približivanje procesa odlučivanja građanima“ u kome učestvuju alumnisti i alumnistkinje BFPE, donosioci odluka u lokalnim zajednicama iz istočne Srbije, Srema i zapadne Srbije održaće se od petka do nedelje (12-14. decembra) u hotelu „Park“ u Beogradu.

Uvodno predavanje održaće Nikola Tarbuk, pomoćnik generalnog sekretara za zastupanje Stalne konferencije gradova i opština na kome će učesnicima debatovati o participaciji gradjana u lokalnoj zajednici i biće im predstavljeni primeri dobre prakse.

Nakon toga sledi dvodnevni trening koji ce voditi Edi Majstorović, konsultant, bivsi državni sekretar u Ministarstvu za lokalnu samoupravu; Aleksandar Jovanović, direktor konsultantske kuce SGD consulting, trener i konsultant, i Djordje Belamarić, trener i konsultant. Treneri će sa učesnicima uvežbavati različite tehnike i metode rada koje mogu primenjivati u svakodnevnom radu sa gradjanima/kama u svojim lokalnim zajednicama. Biće im prezentovani funkcionalni modeli participacije, načini kreiranja javnih politika, metode obezbedjivanja podrške i učešća gradjana, kao i tehnike prezentacije planova i realizacije kick-start dogadjaja.

Program treninga, koji će pohađati političari i stručnjaci angažovani u jedinicama lokalne samouprave, možete preuzeti OVDE.

Ovaj projekat finansijski podržava Olof Palme međunarodni centar/Švedska agencija za razvoju saradnju.

Close Menu