Skip to main content
search

Susret start-up-ova sa prostora Srbije i Kosova

Susret start-up-ova sa prostora Srbije i Kosova

November 30, 2018 10:00 am | December 1, 2018 04:00 pm


Belgrade, Serbia

Belgrade, Serbia

Fotografije Annie Spratt; ICT Hub

Naredna aktivnost na projektu „Kroz inovacije do poverenja i promene svesti“ („Changing Minds: Trust through Innovation“) održaće se u Beogradu ovog vikenda, kada će 20 preduzetnika sa prostora Kosova razmeniti iskustva sa koleginicama i kolegama koji takođe nastoje da razviju i valorizuju svoje ideje. Posetiće i više ključnih adresa beogradske i srpske start-up scene, u potrazi za inspiracijom i ohrabrenjem.

Veliku zahvalnost dugujemo ICT Hub-u, kao izvršnom partneru u pripremi i realizaciji susreta.

Close Menu