Skip to main content
search

Srbija i NATO: partneri za bezbednost u Novom Sadu

Srbija i NATO: partneri za bezbednost u Novom Sadu

April 13, 2018 11:00 am | April 13, 2018 01:00 pm

Hotel Park
Novi Sad, Serbia

Wellness Hotel Park, Novosadskog sajma, Novi Sad, Serbia

Fotografija preuzeta sa sajta getyourguide.com

U petak, 13. aprila BFPE – uz pomoć naših prijatelja iz Evropskog pokreta, Novi Sad – kreće sa serijom okruglih stolova, posvećenih razmatranju različitih aspekata saradnje Republike Srbije i NATO u geopolitičkom kontekstu koji se promenio i još uvek se menja.

Sa nama će biti v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova zadužen za bezbednosnu saradnju, Branimir Filipović i šef NATO Vojne kancelarije za vezu Ćezare Marineli. Uvodnu i pozdravnu reč daće naš domaćin, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji Aleksandar Simurdić i programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost Marko Savković.

Neka od pitanja koja će se razmatrati su:

  1. Kako reforma i transformacija oružanih snaga utiče na lokalnu zajednicu?
  2. Može li saradnja Srbije i NATO imati pozitivne efekte po namensku industriju?
  3. Koje su mogućnosti za saradnju sa univerzitetima u Srbiji, kroz različite NATO programe?

Pozvali smo prijatelje, partnere i kolege, koji pripadaju zajednici zainteresovanih, a karijerom i poslom su vezane za region Novog Sada.

Događaj se realizuje u okviru projekta koji podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije.

Close Menu