Skip to main content
search

Srbija i NATO: partneri za bezbednost u Novom Pazaru

Srbija i NATO: partneri za bezbednost u Novom Pazaru

May 11, 2018 10:00 am | May 11, 2018 12:00 pm


Novi Pazar

Novi Pazar, Serbia

U petak, 11. maja organizujemo još  jedan iz serije okruglih stolova, posvećenih razmatranju različitih aspekata saradnje Republike Srbije i NATO u geopolitičkom kontekstu koji se promenio i još uvek se menja.

Sa nama će biti predstavnici Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i NATO Vojne kancelarije za vezu. Uvodnu i pozdravnu reč daće naš domaćin, izvršni direktor organizacije Urban-In Sead Biberović i BFPE programski koordinator Đorđe Popović.

Neka od pitanja koja će se razmatrati su:

  • Kako reforma i transformacija oružanih snaga utiče na lokalnu zajednicu?
  • Može li saradnja Srbije i NATO imati pozitivne efekte po namensku industriju?
  • Koje su mogućnosti za saradnju sa univerzitetima u Srbiji, kroz različite NATO programe?

Pozvali smo prijatelje, partnere i kolege, koji pripadaju zajednici zainteresovanih, a karijerom i poslom su vezane za region Novog Pazara.

Događaj se realizuje u okviru projekta koji podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije.

Close Menu