Skip to main content
search

Prvi sastanak političke i ekonomske radne grupe za Zapadni Balkan

Prvi sastanak političke i ekonomske radne grupe za Zapadni Balkan

July 13, 2020 03:00 pm | July 13, 2020 05:00 pm

Onlajn događaj

GLOBSEC, Vajnorská, Bratislava, Slovakia

Pandemija COVID-19 definisala je svet u 2020. godini, donoseći neizvesnu budućnost i sve veće izazove kako na globalnom tako i na regionalnom nivou.

Na Zapadnom Balkanu, sa pandemijom u prvi plan dolaze ekonomski izazovi sa kojima se region suočava, pored inače neizvesnog puta ka EU.

Pored toga, 2020. će se smatrati ključnom godinom za demokratije na Zapadnom Balkanu. Izbori su bili ili će se održati u svim zemljama regiona, što će biti dobra prilika da se ispita da li je „zaostajanje“ demokratija realnost. Tokom vrhunca pandemije COVID-19, demokratske vrednosti i slobode stavljeni su u stranu u korist sigurnosti. Pitanje je da li su ograničenja vladavine zakona i nizak nivo poštovanja demokratskih vrednosti karakteristični za pandemiju ili je to sada „nova normalnost“ za region?

GLOBSEC i Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) udružili su snage kako bi okupili grupu relevantnih stručnjaka, sa Zapadnog Balkana i iz EU, ne bi li pokušali da pronađu moguće odgovore na sve veće izazove i da definišu buduće poduhvate.

Prvi događaj će biti prilika da se definišu dalji koraci koje će preduzeti Politička i ekonomska radna grupa za Zapadni Balkan; struktuirano u 90-minutne moderirane diskusije sa uvodnim napomenama izabranih stručnjaka sa Zapadnog Balkana i iz EU. Okupiće donosioce odluka i stručnjake, nevladine organizacije i predstavnike istraživačkih grupa koji će imati zadatak da definišu najvažnije teme i ideje.

Tokom vođene diskusije, učesnici će se baviti sveobuhvatnim temama društveno-ekonomskih posledica pandemije COVID-19, stanja demokratije, budućnosti pridruživanja EU. Jedno od glavnih pitanja na koje bi trebalo dati odgovor je: Šta EU može da ponudi regionu i obrnuto, da se poboljša trenutno stanje odnosa, a ne da se nastavi sa „stanjem redovno“. Važnost odgovora na ovo pitanje leži u povećanoj nesigurnosti i predstojećoj ekonomskoj krizi koja će teško uticati na region.

Organizacioni tim GLOBSEC-BFPE će zatim definisati buduće korake za Političku i ekonomsku radnu grupu za Zapadni Balkan i planirati naredne aktivnosti.

Close Menu