Skip to main content
search

Fondacija BFPE za odgovorno društvo uz podršku Center for International Private Enterprise (CIPE) organizuje okrugli sto „Strane investicije – Šansa ili izazov za lokalnu biznis zajednicu“ 29. septembra 2022. godine u Čačku.

Cilj okruglog stola je da se kroz razgovor sa predstavnicima biznis okruženja dođe do zaključaka na koji način strane direktne investicije utiču na lokalnu birznis zajednicu (pozitivno ili negativno), koje su potrebe domaćih privrednih subjekata koje moraju biti ispunjene kako bi se njihova pozicija naspram stranih kompanija prisutnih na lokalu učinila takvom da bude korisna za domaće preduzetnike i na koji način se mogu prevazići izazovi nastali usled poslovanja stranih kompanija na lokalnom nivou.

Okrugli sto okupiće predstavnike poslovne zajednice u Čačku, predstavnike lokalne samouprave, predstavnike privredne komore Srbije i druge relevantne aktere.

Close Menu