Skip to main content
pretraga

Drugi u nizu edukativnih seminara koje organizuje Fondacija BFPE za odgovorno društvo u okviru regionalne inicijative Ujedinjenih nacija „Youth 4 Inclusion, Equality & Trust“ održaće se od 19. do 21. maja 2023. godine u Šapcu. Na ovom seminaru, naši mladi polaznici i polaznice će kroz interaktivna predavanja i radionice steći nova znanja o društvenom dijalogu i komunikaciji, kao i o tome kako da komuniciraju sa medijima.

Ovi edukativni seminari imaju za cilj da osnaže mlade ljude da se uključe u konstruktivan dijalog o zajedničkoj budućnosti u regionu, ojačaju inkluziju i rodnu ravnopravnost i izgrade međusobno poverenje. Učesnici seminara su mladi od 18 do 30 godina koji su ujedno i predstavnici političkih partija, organizacija civilnog društva kao i lideri u svojim zajednicama.

Projekat „Youth 4 Inclusion, Equality & Trust“ (Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje) sprovodi UNDP Srbija u saradnji sa UNFPA, UNESCO i UN Women, uz finansijsku podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a.

Close Menu