Skip to main content
pretraga

Drugi Regionalni forum mladih lidera (Novi Sad, 20-22. novembar)

November 20, 2016 10:00 am | November 20, 2017 03:00 pm

Master Centar
Novi Sad

Master Firm, Radnička, Centar, Novi Sad

Član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević prisustvovao je konferenciji za novinare povodom 2. Regionalnog foruma mladih lidera regiona koji će biti održan u Novom Sadu od 20. do 22. novembra 2016. godine.

Forum organizuju Evropski pokret u Srbiji-lokalno veće Novi Sad, Evropski fond za Balkan i Beogradski fond za političku izuzetnost.

– Zadovolјstvo mi je što možemo da najavimo održavanje Regionalnog foruma mladih lidera koji će ove godine okupiti preko 200 lјudi iz regiona i Evrope. Budućnost regiona zavisi od njihove otvorenosti i spremnosti za saradnju, kao i od poznavanja procesa i odnosa koji se odvijaju na regionalnom i evropskom nivou. Novi Sad se sve više profiliše kao centar kongresnog turizma, pa su u poslednjih par meseci održani brojni međunarodni kongresi, seminari i konferencije iz različitih oblasti. To je dokaz da u Novom Sadu postoji kvalitetna kongresno-turistička ponuda, koja zadovolјava potrebe i učesnika i organizatora manifestacija. Siguran sam da će tako biti i na predstojećem Forumu i da će Novi Sad i Novosadski sajam biti dobri domaćini, a da će učesnici poneti pozitivne utiske iz Novog Sada, Evropske prestonice kulture 2021. godine – rekao je Milorad Radojević.

Prema rečima predsednice Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonje Liht trenutak u kojem se Regionalni forum održava je izuzetno značajan kako za naš ceo region tako i za svet.

– Sigurna sam da će i na ovom skupu mladi lјudi postaviti niz pitanja samima sebi i svojim sagovornicima o tome kako vide budućnost Srbije, Evrope i šire. Očigledno je da živimo u vreme ozbilјnih turbulencija, ozbilјnog prestruktuiranja kako društva, tako i elite i u toj situaciji je izuzetno važno razgovarati sa mladim lјudima, omogućiti im da na jedan otvoren i kritički način osmišlјavaju budućnost društava i sveta u kojem žive. To je ujedno i želјa organizatora ovog Foruma, pre svega Evropskg pokreta u Srbiji-lokalnog veća Novi Sad. Cilј Foruma je da se mnogo više čuje glas mladih, ali da on ne bude samo glas jedne grupe, jedne enklave, jednog geta, nego on mora da se čuje u debati sa ostalima. Svedoci smo da je prisutan jaz između generacija, a ako učinimo jedan korak za bolјe razumevanje tih generacija i ako učinimo drugi korak u slanju poruke da mladi moraju da imaju svoje mesto i svoj glas u određivanju budućnosti naše zemlјe i regiona, onda ćemo ispuniti značajan zadatak ovog foruma – istakla je Sonja Liht.

Predsednica Evropskog fonda za Balkan Hedvig Morvai naglasila je da je Forum uspeo da okupi impozantan broj angažovanih mladih lјudi koji žele da se angažuju u svojim sredinama u različitim procesima u oblastima u kojima rade i o kojima uče kako bi pobolјšali ne samo svoje okruženje, nego i društvo u celini.

– Forum će pružiti podršku i radu Regionalne kancelarije za saradnju i razmenu mladih, koja je uspostavlјena u okviru „Berlinskog procesa”, na Samitu u Parizu u julu ove godine, a čije otvaranje se očekuje u Beogradu 2017. godine i možemo reći da je to jedan od najvećih uspeha – izjavila je Hedvig Morvai.

Generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji-lokalnog veća Novi Sad Aleksandar Simurdić objasnio je da ovogodišnji program obuhvata 25 celina, a da učesnici dolaze kako iz regiona, tako i iz zemalјa Evropske unije, što je novina u odnosu na prošlu godinu.

Close Menu