Skip to main content
search

Treći onlajn edukativni seminar „Dijaloga za budućnost“: “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“

September 22, 2020 10:00 am | September 22, 2020 02:00 am

Onlajn događaj
Belgrade, Serbia

U okviru zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, odabrana grupa od 30 mladih žena nastavlja dalje osnaživanje i učenje u okviru trećeg onlajn edukativnog seminaraAktivne žene, aktivno i bolje društvo“, koji će biti održan 22. septembra putem onlajn platforme.

Ovo je treći u seriji onlajn edukativnih seminara koji će okupiti novu grupu mladih žena u okviru projekta ,“Dijalog za budućnost“. 

U toku trećeg onlajn edukativnog seminara, polaznice će imati priliku da se kroz razgovor i rad sa ekspertkinjama u oblasti rodne ravnopravnosti bolje upoznaju i rade na tome da razumeju koncept rodnih stereotipa, kao i značaju korišćenja rodno senzitivnog jezika. Kao i tokom prva dva seminara, deo događaja će biti posvećen neformalnom razgovoru sa istaknutom pojedinkom u oblasti rodne ravnopravnost. One će se putem interaktivnih razgovora dodatno osnaživati za aktivnije angažovanje u zajednici.

Edukativne seminare realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF)

 

Close Menu