Dijalog za budućnost: Treći online edukativni seminar “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“

Dijalog za budućnost: Treći online edukativni seminar “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“

September 22, 2020 10:00 am | September 22, 2020 02:00 am

2020-09-22 10:00:00 2020-09-22 02:00:00 Europe/Belgrade Dijalog za budućnost: Treći online edukativni seminar “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“ Link: https://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/dijalog-za-buducnost-treci-online-edukativni-seminar-aktivne-zene-aktivno-i-bolje-drustvo/ Onlajn događaj, Belgrade, Serbia Belgrade Fund for Pollitical Excellence [email protected] dijalog-za-buducnost-treci-online-edukativni-seminar-aktivne-zene-aktivno-i-bolje-drustvo

Dijalog za budućnost: Treći online edukativni seminar “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“

U okviru zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, odabrana grupa od 30 mladih žena nastavlja dalje osnaživanje i učenje u okviru trećeg onlajn edukativnog seminaraAktivne žene, aktivno i bolje društvo“, koji će biti održan 22. septembra putem onlajn platforme.

Ovo je treći u seriji onlajn edukativnih seminara koji će okupiti novu grupu mladih žena u okviru projekta ,“Dijalog za budućnost“. 

U toku trećeg onlajn edukativnog seminara, polaznice će imati priliku da se kroz razgovor i rad sa ekspertkinjama u oblasti rodne ravnopravnosti bolje upoznaju i rade na tome da razumeju koncept rodnih stereotipa, kao i značaju korišćenja rodno senzitivnog jezika. Kao i tokom prva dva seminara, deo događaja će biti posvećen neformalnom razgovoru sa istaknutom pojedinkom u oblasti rodne ravnopravnost. One će se putem interaktivnih razgovora dodatno osnaživati za aktivnije angažovanje u zajednici.

Edukativne seminare realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF)