Skip to main content
search

Četvrti onlajn edukativni seminar „Dijaloga za budućnost“: “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“

September 29, 2020 10:00 am | September 29, 2020 02:00 am

Onlajn događaj
Belgrade, Serbia

U okviru zajedničkog regionalnog programa “Dijalog za budućnost”, odabrana grupa od 30 mladih žena nastavlja dalje osnaživanje i učenje u okviru četvrtog onlajn edukativnog seminara “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo”, koji će biti održan 29. septembra putem onlajn platforme.

Ovo je četvrti u seriji onlajn edukativnih seminara koji će okupiti novu grupu mladih žena u okviru projekta ,,Dijalog za budućnost.

U toku ovog onlajn edukativnog seminara, polaznice će imati priliku da se kroz razgovor i rad sa ekspertkinjama i ekspertom u oblasti rodne ravnopravnosti i bezbednosti bolje upoznaju sa pozicijom koju žene zauzimaju u izgradnji mira, ali i osiguravanja bezbednosti, kao i sa osnovama koncepta liderstva i procesa donođenja odluka. Kao i tokom prethodnih onlajn seminara, deo događaja će biti posvećen neformalnom razgovoru sa istaknutom pojedinkom u oblasti rodne ravnopravnost. One će se putem interaktivnih razgovora dodatno osnaživati za aktivnije angažovanje u zajednici.

Edukativne seminare realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF)

 

 

Close Menu