Dijalog za budućnost: Četvrti online edukativni seminar “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“

Dijalog za budućnost: Četvrti online edukativni seminar “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“

September 29, 2020 10:00 am | September 29, 2020 02:00 am

2020-09-29 10:00:00 2020-09-29 02:00:00 Europe/Belgrade Dijalog za budućnost: Četvrti online edukativni seminar “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“ Link: https://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/dijalog-za-buducnost-cetvrti-online-edukativni-seminar-aktivne-zene-aktivno-i-bolje-drustvo/ Onlajn događaj, Belgrade, Serbia Belgrade Fund for Pollitical Excellence [email protected] dijalog-za-buducnost-cetvrti-online-edukativni-seminar-aktivne-zene-aktivno-i-bolje-drustvo

Dijalog za budućnost: Četvrti online edukativni seminar “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“

U okviru zajedničkog regionalnog programa “Dijalog za budućnost”, odabrana grupa od 30 mladih žena nastavlja dalje osnaživanje i učenje u okviru četvrtog onlajn edukativnog seminara “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo”, koji će biti održan 29. septembra putem onlajn platforme.

Ovo je četvrti u seriji onlajn edukativnih seminara koji će okupiti novu grupu mladih žena u okviru projekta ,,Dijalog za budućnost.

U toku ovog onlajn edukativnog seminara, polaznice će imati priliku da se kroz razgovor i rad sa ekspertkinjama i ekspertom u oblasti rodne ravnopravnosti i bezbednosti bolje upoznaju sa pozicijom koju žene zauzimaju u izgradnji mira, ali i osiguravanja bezbednosti, kao i sa osnovama koncepta liderstva i procesa donođenja odluka. Kao i tokom prethodnih onlajn seminara, deo događaja će biti posvećen neformalnom razgovoru sa istaknutom pojedinkom u oblasti rodne ravnopravnost. One će se putem interaktivnih razgovora dodatno osnaživati za aktivnije angažovanje u zajednici.

Edukativne seminare realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF)