Skip to main content
search

Prvi onlajn edukativni seminar „Dijaloga za budućnost“: „Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“

Prvi onlajn edukativni seminar „Dijaloga za budućnost“: „Aktivne žene, aktivno i bolje društvo“

September 8, 2020 10:00 am | September 8, 2020 01:30 pm

Onlajn događaj
Belgrade, Serbia

U okviru zajedničkog regionalnog programa “Dijalog za budućnost”, odabrana grupa od 30 mladih žena nastavlja dalje osnaživanje i učenje u okviru prvog online edukativnog seminara “Aktivne žene, aktivno i bolje društvo”, koji će biti održan 08. septembra putem online platforme.

Ovo je prvi u seriji online edukativnih seminara koji će okupiti novu grupu mladih žena u okviru projekta ,,Dijalog za budućnost. One će putem interaktivnih razgovora, radionica i tematskih predavanja raditi na kreiranju rešenja i prepoznavanje načina kako da se problemi sa kojima se mlade žene susreću reše, a sve u cilju njihovog osnaživanja i aktivnijeg angažovanja u zajednici. Na seminaru će biti obrađene teme javnog zagovaranja, liderstva, aktivizma, crowdfundinga, kao i veštine timskog rada i stres menadžmenta koje će doprineti dubljem razumevanju položaja žena u društvu ali dati im i neophodni podsticaj u daljem radu i angažovanju.

Edukativne seminare realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF)

Close Menu