Dijalog za budućnost: drugi edukativni seminar “Osnažene žene za aktivno učešće – kroz zagovaranje do društvene kohezije“

Dijalog za budućnost: drugi edukativni seminar “Osnažene žene za aktivno učešće – kroz zagovaranje do društvene kohezije“

November 28, 2019 05:00 pm | December 1, 2019 01:00 pm

2019-11-28 17:00:00 2019-12-01 13:00:00 Europe/Belgrade Dijalog za budućnost: drugi edukativni seminar “Osnažene žene za aktivno učešće – kroz zagovaranje do društvene kohezije“ Link: https://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/dijalog-za-buducnost-drugi-edukativni-seminar-osnazene-zene-za-aktivno-ucesce-kroz-zagovaranje-do-drustvene-kohezije/ Hotel Aquastar, Kladovo, Serbia Belgrade Fund for Pollitical Excellence [email protected] dijalog-za-buducnost-drugi-edukativni-seminar-osnazene-zene-za-aktivno-ucesce-kroz-zagovaranje-do-drustvene-kohezije

Dijalog za budućnost: drugi edukativni seminar “Osnažene žene za aktivno učešće – kroz zagovaranje do društvene kohezije“

U okviru zajedničkog regionalnog programa “Dijalog za budućnost”, odabrana grupa od 40 mladih žena od 18 do 30 godina nastavlja dalje osnaživanje i učenje u okviru drugog edukativnog seminara “Osnažene žene za aktivno učešće – kroz zagovaranje do društvene kohezije”, koji će biti održan od 28. novembra do 1. decembra u Kladovu.

One će putem interaktivnih razgovora, radionica i tematskih predavanja raditi na kreiranju rešenja i prepoznavanje načina kako da se problemi sa kojima se mlade žene susreću reše, a sve u cilju njihovog osnaživanja i aktivnijeg angažovanja u zajednici. Na seminaru će biti obrađene teme javnog zagovaranja, liderstva, aktivizma, crowdfundinga, kao i veštine timskog rada i stres menadžmenta koje će doprineti dubljem razumevanju položaja žena u društvu ali dati im i neophodni podsticaj u daljem radu i angažovanju.

Edukativne seminare realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u/i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).