Skip to main content
pretraga

Četiri scenarija za budućnost saradnje mladih na Zapadnom Balkanu (EPC, Brisel)

January 30, 2017 12:00 am | January 30, 2017 12:00 am

European Policy Centre
Brussels, Belgium

14-16 Rue du Trône/Troonstraat, Brussels, Belgium

U ponedeljak 30. januara u Centru za evropske politike (EPC) biće predstavljeni rezultati jednogodišnjeg projekta Regionalna akademija za praktične politike koji Beogradski fond za političku izuzetnost sprovodi zajedno sa kolegama iz Evropskog fonda za Balkan.

Radi se o četiri moguća scenarija o položaju mladih na Zapadnom Balkanu do 2020. godine. Ovi scenariji su proizvod rada grupe od 21 polaznika Akademije koju su sačinjavali političari, državni službenici i predstavnici civilnog društva iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije, Kosova i Makedonije.

Polaznici Akademije su primenom metode strateškog prognoziranja došli do zaključka da su odnosi između mladih na Zapadnom Balkanu ključni za uspeh evropske integracije, kao i za stabilnost čitavog regiona.

Oni su tokom čitave godine imali prilike prvo da se detaljno upoznaju sa metodom strateškog prognoziranja, pa onda i da je primene kako bi identifikovali temu koju smatraju ključnom za saradnju između država Zapadnog Balkana. Nakon toga oni su pristupili razvijanju mogućih scenarija po kojima se situacija u oblasti položaja mladih u ovom regionu može razvijati u budućnosti.

Ovi scenariji će biti predstavljeni predstavnicima akademske zajednice, ali i evropske administracije u Briselu.

Projekat Regionalna akademija za praktične politike je podržao Federalni departman za spoljne poslove Švajcarske konfederacije kroz ambasadu Švajcarske u Srbiji i Crnoj Gori i Evropski fond za Balkan.

Polaznici Akademije rade na nacrtima scenarija. Beograd, sep. 2016. Fotografija: Đorđe Popović/BFPE
Close Menu