Skip to main content
search

Autor vodiča je Haris E. Imamović, MA politikolog i alumnista Godišnjeg seminara BFPE.

Proteklih decenija beleži se ekspanzija intenerneta i sve veći broj pristalica moderne, digitalne tehnologije. Pojava računara i programa za rad uticala je na različite promene širom sveta. Pravilna upotreba računara postala je jedna od primarnih komeptencija savremenog doba. Svoju primenu računari i internet su pronašli u privredi, obrazovanju, javnoj administraciji, nauci, umetnosti, ali i zabavi i svakodnevnoj komunikaciji. Gotovo da nema društvene delatnosti gde nisu našli svoju primenu i doprineli bržem i kvalitetnijem obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Ako uzmemo u obzir mišljenje „tehnoskeptika“, koji su gajili iluziju da će život u 21. veku biti moguć bez interneta i digitalnih tehnologija, slobodno možemo reći da je nedavna pandemija virusa COVID-19 u potpunosti razobličila ovakva mišljenja. To je, pre svega, zbog činjenice da su se samo godinu dana od pandemije, dakle 2021. godine, gotovo sve ključne sfere našeg života praktično preselile u online svet.

PREUZMITE VODIČ KLIKOM NA FOTOGRAFIJU ISPOD

Osnovni cilj ovog rada je da se ukaže na činjenicu da digitalno nasilje još uvek nije u dovoljnoj meri prepoznato i kodifikovano u pravnom sistemu Republike Srbije. Upravo zbog ovog problema deca postaju „laka meta“ i žrtve pravne nesigurnosti, što je fokus ovog rada, a što smo postigli detaljnim opisivanjem načina na koji se deca zlostavljaju i zloupotrebljavaju, zatim načinȃ na koje se direktno ili indirektno vrbuju i targetiraju, načinȃ na koje se zastrašuju, eksploatišu, te načinȃ na koje su pogođena kao žrtve digitalnog nasilja. Odnosno, ukazali smo na složenost problema rizika digitalnih tehnologija da bi se stekli sistematski uvidi u vrste, forme i pojavne oblike digitalnog nasilja prema deci, kao i intervencije kojima se digitalno nasilje nad decom može prevenirati i suzbiti.

Društvena opravdanost istraživanja u kontekstu Republike Srbije ogleda se u tome što smo se bavili temom koja, kako smo već konstatovali, još uvek nije u dovoljnoj meri istražena u pravnoj nauci, a koja je aktuelna i značajna, koja je u ekspanziji i na čijoj se prevenciji i primeni primera dobre prakse tek treba raditi. Takođe, cilj je i da šira javnost stekne bolji uvid u značaj zaštite dece od digitalnog nasilja kao i ocena zaštite u odnosu na standarde u EU. Radom se želi skrenuti pažnja i podići svest društva o ozbiljnosti problema digitalnog nasilja u cilju uspostavljanja što bezbednijeg okruženja za decu.

Ovaj post je takodje dostupan na %s.

Close Menu