Skip to main content
search

Osam organizacija okupljenih u Kosovo Serbia Policy Advocacy Group (skr. KSPAG) pokrenulo je 6. decembra projekat “Promovisanje i komuniciranje pozitivnih aspekata dijaloga Kosova i Srbije u kojem posreduje EU”, koji finansira strane Evropske unije i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Cilj projekta je da se široj javnosti predstave pozitivni ishodi tehničkog dijaloga i normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.

Projektom je predviđeno više aktivnosti koje se preduzimaju sa ciljem promocije pozitivnih aspekata tehničkog dijaloga; uspostavljanja i negovanja saradnje; istraživanja stavova građana i uključivanja građana radi stimulisanja debate i poboljšanja razumevanja. Na sastanku predstavnika organizacija okupljenih u tim koji će upravljati projektom, bliže je određen plan realizacije projekta, određen raspored aktivnosti, ali i ojačana kohezija samog tima.

KSPAG je osnovana početkom 2018. godine kao mehanizam preispitivanja dominantnih narativa i pomoći donosiocima odluka ne bi li se povećala transparentnost dijaloga. Konzorcijum čini osam nevladinih organizacija koje dele zajedničku viziju: Balkans Policy Research Group (BPRG), Democracy for Development Institute (D4D), Kosovar Centre for Security Studies (KCSS) i NGO AKTIV sa prostora Kosova i Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE), Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP), Evropskog pokreta u Srbiji (EpuS) i Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM). Platforma će doprineti boljoj i sveobuhvatnijoj debati, promociji i poboljšanju dijaloga.

Ovaj projekat nastoji da promoviše i komunicira dijalog kojem posreduje EU kroz približavanje ljudi i stavova. Akstivnosti su osmišljene tako da dođu do šire javnosti – uključujući kosovske Albance, kosovske Srbe i građane Srbije da istaknu ”dobre vesti” o uticaju tehničkog dijaloga. Istraživanje će uveličati ljudske priče koje su imale koristi od tehničkih sporazuma i istovremeno predstaviti različite perspektive i izazove dijaloga. Komponenta ravnopravnih učesnika nudi učesnicima mogućnosti da se uključe u druge perspektive, grade saveze i izazivaju stereotipe i zablude, što će doprineti konstruktivnim diskusijama o dijalogu.

Close Menu