Skip to main content
search

Autorka Darinka Radojević

Na slici: polaznici programa BFPE u studijskoj poseti Rijeci

PREUZMITE

Sa sigurnošću se može reći da je pitanje održivog razvoja i unapređenja zaštite i upravljanja životnom sredinom jedna od najznačajnijih tačaka povezivanja Srbije i Kosova*, kao i drugih zemalja u regionu Zapadnog Balkana. Brojni nagomilani problemi zbog dugogodišnjeg zanemarivanja tog pitanja i stavljanja u prvi plan sasvim drugih prioriteta, kao i neodrživost politike prema životnoj sredini, u krajnjem može dovesti u pitanje brži napredak Srbije i Kosova prema članstvu u EU.

Diskusija koja je vođena u okviru projekta „Lokalno umrežavanje za održivi razvoj” između predstavnika civilnog sektora, akademske zajednice, privrede, donosioca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i predstavnike političkih partija Srbije i Kosova, pokazala je da postoje velike sličnosti u problemima s kojima se u oblasti životne sredine susreću i Srbija i Kosovo, ali i da postoji veliki potencijal da se ova oblast unapredi.

Pitanje održivog razvoja u obe zemlje je formalno prihvaćeno kroz strateška dokumenta, ali se ono suštinski ne razume u potpunosti, niti kod donosioca odluka postoji dovoljno spremnosti i zananja da se ono sprovodi u praksi. Posledice koje po životnu sredinu prouzrokuje nebriga i loše upravljanje resursima, pre svega u oblasti energetike i upravljanja otpadom, kao i privredne aktivnosti i niska energetksa efikasnost, su postale veoma ozbiljne. S druge strane, dolazi se do činjenice da postoji puno skrivenih troškova koje građani plaćaju, a koji kao rezultat nemaju unapređenje, već suprotno, održavnje postojećeg neodrživog stanja.

Ključne teškoće da se stanje pokrene u pozitivnom smeru su nedostatak kapaciteta i finansijskih mogućnosti, pre svega, lokalnih zajednica na čijem nivo se suštinski sprovode praktične politike u oblasti zaštite i upravljanja životnom sredinom. Suočene sa posledicama ekonomske krize i drugim problema iz prošlosti, lokalne zajednice nisu u mogućnosti da se same organizuju i izbore s izazovima da obezbede, s jedne strane stabilnost u servisirajnu usluga prema građanima, a druge strane da ulažu u dugoročne razvojne projekte. Stoga je neophodno da se, po ugledu na trendove koje postoje u svetu, lokalne zajednice međusobno povezuju na temejima zajedničkih interesa, i tako omoguće mnogo lakše i brze rešavanje postojećih problema u životnoj sredini, omoguće kvalitetniju preventivu, a pre svega obezbede svoj održivi razvoj u budućnosti.

Generalni zaključak učesnika projekta je da budućnost regiona leži u povezivanju i izgradnji međusobnog poverenja i da postoji velika motivisanost među učesnicima projekta za nastavak komunikacije, proširenje saradnje i kreiranje zajedničkih akcija i nakon završetka projekta.

Stoga je i dalje i još snažnije potrebno podsticati saradnju Srbije i Kosova, nastaviti podršku sličnim porojektima koji promovišu tolerantnost, sličnosti, zajedničke interese i demokratski dijalog koji vodi napretku, razvoju i održivoj budućnosti naroda na ovim prostorima.

Close Menu