Skip to main content
search

Photo: Pexels.com

Kao partner Međunarodnog centra za demokratsku tranziciju (ICDT) iz Budimpešte, BFPE će tokom 2017. godine doprineti realizaciji projekta „Građani o migracijama“ („Civil Diplomacy on Migration“), koji podržava Međunarodni višegradski fond.

Zamisao je da se iznađu rešenja za probleme proistekle iz migrantske krize i da se to učini kroz jednu zajedničku platformu koja će okupiti profesionalce-planere i predstavnike civilnog društva iz dva regiona – Centralne i Istočne Evrope (CEE) i Zapadnog Balkana (WB).

Inicijalni skup eksperata biće održan tokom aprila u Budimpešti.

Kako su projektom su obuhvaćene tri dimenzije rada, (1) režim granice i unutrašnji poslovi; (2) humanitarna i etničko-religijska dimenzija; (3) primena prava,

planirano je da se održe po dve onlajn diskusije posvećene svakoj od njih, kao i da se pripremi analiza sa preporukama-rešenjima za prevazilaženje problema koji su konstatovani.

Najzad, biće pripremljen i poseban izveštaj koji će referisati na politike migracija svake od zemalja Zapadnog Balkana.

Predviđeno je da projekat bude okončan do 30. septembra 2017. godine.

Close Menu