Skip to main content
search

Brošura „ODRŽIVA URBANA MOBILNOST – šansa za razvoj održivih gradova u Srbiji“ predstavlja kratak uvod u načela održive urbane mobilnosti kroz prizmu Plana održive urbane mobilnosti, koji je u široj javnosti poznat pod nazivom SUMP (na engleskom: Sustainable Urban Mobility Plan).

Ovaj dokument je nastao u saradnji sa Odborom za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Narodne skupštine Republike Srbije. Brošura je namenjena narodnim poslanicima i poslanicama u Skupštini Republike Srbije, kao i svim nadležnim institucijama, odgovornim građanima i građankama kako bi se bliže upoznali sa modelom održivog planiranja saobraćaja u gradskim područjima i kako bi u procesu donošenja odluka zagovarali ovaj koncept. 

Pripremljena je kao odgovor na savremene izazove urbanog življenja u okviru projekta „Jačanje kapaciteta  parlamentaraca Jugoistočne Evrope u oblasti održive urbane mobilnosti“.

Vodič je pripremljen uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbG (GIZ) i njegovog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Europu – energetska efikasnost (ORF EE), u saradnji sa Školom za političke studije Saveta Evrope Srbije. 

Close Menu