Skip to main content
search

Tim projekta Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju, koji čine BOŠ, BFPE i BIRN, od 27. aprila 2020. godine počeo je sa sprovođenjem onlajn treninga sa ciljem da sa našim projektnim i programskim partnerima radimo na jačanju njihovih kapaciteta u oblasti javnog zagovaranja. Listu projektnih i programskih partnera kao i njihove inicijative koje su dobile podršku ove godine možete pogledati na sledećem linku

Do sada, uspešno smo organizovali četiri vebinara, od kojih je svaki bio posvećen određenoj temi i sadržao je kako zagovaračku, tako i komunikacijsku komponentu. 

Nakon uvodne sesije, održane 27. aprila gde smo imali priliku da se upoznamo sa 20 inicijativa naših partnera, ali i da predstavimo program i način rada u okviru onlajn treninga, u sredu 29. aprila održan je prvi vebinar. Na prvom modulu učesnicima su bile predstavljene različite definicije javnog zagovaranja, ciljevi javnog zagovaranja, kao i elementi komunikacijske strategije. Takođe, razgovarali smo i o građanskom aktivizmu i političkoj moći.

Drugi vebinar održan je u sredu, 13. maja. Ovog puta naši partneri su slušali i razgovarali o konceptu političke volje, pristupima u javnom zagovaranju i analizi trougla kao alata za strateško planiranje u javnom zagovaranju kojim se analiziraju različiti nivoi u okviru kojih se dešavaju promene kao rezultat zagovaranja. U drugom delu vebinara imali smo gosta predavača, Anu Mirković iz Instituta za digitalne komunikacije. Anina sesija bila je posvećena strateškoj upotrebi društvenih mreža i digitalnih alata pri komuniciranju zagovaračkih inicijativa na mrežama.

Na trećem vebinaru, koji je održan 27. maja, razgovarali smo o postavljanju agende, poruci u zagovaranju, kao i strukturi komunikacijske strategije. Takođe, učesnici su imali prilike da slušaju o uspostavljanju prioriteta u pogledu društvenih tema i izlaganju istih pred donosioce odluka, kao i o važnosti medijske agende. U drugom delu vebinara bilo je reči o kodiranju i dekodiranju poruka u zagovaranju, organizaciji poruke, kao i tome koja su nam pitanja najvažnija prilikom definisanja komunikacijskih ciljeva i ciljnih grupa kojima se obraćamo u našoj zagovaračkoj kampanji i koja je razlika između poruke i slogana. 

Četvrti vebinar održan je u sredu, 10. juna i bio je posvećen taktičkom mapiranju, razvoju zagovaračkog narativa i uokviravanju. Razgovarali smo o identifikaciji zainteresovanih strana i aktera u odnosu na zagovaračke inicijative naših partnera, spektru saveznika u odnosu na postavljeni problem, kao i o uokviravanju kao kanalu komunikacije koji predstavlja način razmišljanja ili razumevanja teme kojom se bavimo i njegovo razlikovanje od koncepta spinovanja. 

Onlajn trening završavamo 24. juna za kada je zakazan poslednji vebinar. Nakon toga nastavljamo rad sa našim partnerima kroz pružanje znanja i veština u oblasti javnog zagovaranja kroz druge treninge i mentorsku podršku.

Close Menu