Skip to main content
pretraga

Od 11. do 13. maja u Beogradu je organizovan uvodni trening za 20 organizacija civilnog društva (OCD) čiji predlozi projekata su odobreni u okviru četvrte godine Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje.

Predstavnici odabranih OCD su na trodnevnom treningu imali priliku da se upoznaju sa ciljevima projekta, novoj komponenti saradnje sa biznis sektorom u okviru Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje, kao i da se usaglase oko daljih koraka u implementaciji zagovaračkih inicijativa koje su dobile podršku za realizaciju.

Javno zagovaranje je strateški proces, a ne ad hoc aktivnost, je rečenica koja se često mogla čuti na Kick off treningu na kom su treneri i partneri razgovarali o značaju dugoročnog planiranja ovog procesa, kao i o važnosti povezivanja civilnog sektora, građana, donosioca odluka i medija.

Zahvaljući planiranim aktivnostima u okviru Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje, projektni i programski partneri će imati kontinuiranu ekspertsku podršku u realizaciji njihovih zagovaračkih inicijativa.

Događaj je organizovan u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo” koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u Fondaciji BFPE za odgovorno društvo (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN). Ovaj četvorogodišnji projekat je pokrenut u novembru 2018. godine i ima za cilj unapređenje prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, zastupanja interesa lokalnih zajednica i aktivnog uključivanja građana u rad organizacija civilnog društva.

Close Menu