Skip to main content
search

Zelena poslanička grupa na Svetskom kongresu upravljanja otpadom

September 7, 2015 09:00 am | September 7, 2015 12:00 am

Antwerp Toonelhuis
Antwerp, Belgium

Komedieplaats 18 2000 Antwerp, Belgium

Neformalna Zelena poslanička grupa (ZPG) uspostavila je saradnju sa GIZ projektom IMPACT Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama, uz čiju će podršku  u narednom periodu realizovati seminar posvećen uvodu u cirkularnu ekonomiju, nekoliko stručnih predavanja, posetu preduzeću koje je aktivno u ovoj oblasti, objaviti blogove stručnjaka, kao i brošure o osnovnim principima cirkularne ekonomije.

Zahvaljujući ovoj saradnji, delegacija poslanika imaće priliku da učestvuje na Svetskom kongresu ISWA  2015.  na kom će se okupiti akteri iz oblasti upravljanja otpadom iz celog sveta. Međunarodna asocijacija čvrstog otpada (ISWA) će tokom kongresa okupiti preko 1300 stručnjaka, profesionalaca, predstavnika akademske zajednice i donosilaca odluka aktivnih u oblasti upravljanja otpadom.

ISWA 2015 održaće se od 7-9. septembra u Antverpu, Belgiji. Delegaciju Zelene poslaničke grupe čine narodni poslanici i poslanice Mirjana Đoković, Janko Veselinović, Nada Lazić, Nebojša Tatomir, kao i predstavnici GIZ IMPACT projekta i ispred Sekretarijata ZPG Valentina Đureta.

Detaljan program Kongresa mozete preuzeti ovde.

Close Menu