Skip to main content
search

Socijalna prava u uslovima ekonomske krize: drugi RAD seminar će se održati u Skoplju od 8. do 11. maja

May 8, 2014 10:00 am | May 11, 2014 12:00 pm

Hotel Continental
Skopje, Macedonia

Boulevard of Alexander the Great, Skopje, Macedonia

RAD 2-2014 Skopje Agenda FINAL

Što je 2008. počelo kao globalna finansijska kriza velikom brzinom se pretvorilo u krizu u domenu ljudskih prava: rastuće siromaštvo i beda ugrozili su socijalna i naročito, radna prava, dok su istovremeno protesti građana u porastu. Širom Evrope, akteri na krajnjoj desnoj strani političkog spektra su u porastu, pevušeći dobro poznate, ksenofobične, melodije i preteći migrantima i manjinama – prikazanim kao onom „Drugom“ koji je „odgovoran“ za gubitak poslova. Uprkos evidentno ljudsko-pravaškoj dimenziji krize, odgovori vlada ostaju ograničeni na politiku štednje. Ono o čemu se ne razmišlja, jeste to da smanjenje budžeta (predstavljeno kao politika štednje) može da doprinese daljoj marginalizaciji ranjivih grupa.

Indikatori krize su naročito evidentni na Zapadnom Balkanu. Produžena tranzicija koštala je posla hiljade ljudi, dok su izostale direktne strane investicije koje su elite obećale. Ogromna sredstva su potrošena na bivše gigante – danas samo ostatke planske ekonomije, a sve u cilju očuvanja socijalnog mira. Oni koji rade u privatnom sektoru su isuviše često primorani da to čine za minimalnu zaradu, u stalnom strahu od otkaza, jer mnogi drugi čekaju u redu da zauzmu njihovo mesto. S druge strane, nezaposleni i nedovoljno kvalifikovani provode godine u predvorju pakla; suočeni sa realnošću u kojoj je stalno zaposlenje stvar prošlosti. Jedini ambiciozni poslodavac je državni aparat, naročito skupa mašina za održavanje. Negativna selekcija na svim nivoima društva čini da mladi i pametni ne vide svoju perspektivu u državnoj administraciji, čime se sužava prostor za promene. Najzad, mladi ljudi nose diplome iz zastarelog obrazovnog sistema, koji pruža malo praktičnog znanja ili komparativne prednosti na tržištu rada.

Zbog svih ovih razloga, smatrali smo da je krajnje vreme za ovakav seminar, koji će se baviti posledicama produžene ekonomske krize.

Ovaj put naše učesnike vodimo u Skoplje, gde ćemo od 8. do 11. maja razgovarati – šta su uzroci ekonomske krize; da li je kapitalizam kao sistem trajno kompromitovan; kako krenuti napred; i poslednji ali ne i najmanje važan, kako da se pomogne onima koji žive na margini.

Close Menu