Skip to main content
search

U okviru zajedničkog regionalnog programa Evropske unije i Saveta Evrope ROMACTED II – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou, Fondacija BFPE za odgovorno društvo kao organizacija za podršku, 28. jula zajedno sa kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu organizuje sastanak sa izabranim facilitatorima i facilitatorkama u drugoj fazi programa ROMACTED.

Na samom sastanku biće predstavljene naučene lekcije iz prve faze programa, koji je realizovan u periodu 2017-2020. godine, metodologija za drugu fazu programa, ali i izmene i novine u načinu rada koje se tiču komunikacije, izveštavanja i vidljivosti samog programa.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu