Skip to main content
search

U toku prvog panela lokalne debate biće predstavljen projekat ,,Od mog grada mojoj zemlji’’, njegov cilj i do sada sprovedene aktivnosti. Predstavnik lokalne samouprave bi u toku prvog panela trebalo da predstavi aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi u cilju postavljanja osnova za dugoročni razvoj grada Pirota, uključujući prepreke i razvojne potencijale.

Drugi panel lokalne debate će biti posvećen razgovoru o socio-ekonomskim aspektima razvoja grada Pirota, identifikovanih na osnovu upitnika i istraživanja koje su sproveli Pirgos i BFPE. Cilj ovog panela je da se kroz razgovor prisutnih učesnika identifikuju osnovni, realni, potencijali razvoja, ali i najveći izazovi, poput depopulacije lokalne sredine, nedostatka odgovarajuće radne snage, loše infrastrukture, odnosa urbanog i ruralnog dela lokalne zajednice.

Treći panel lokalne debate će biti posvećen razvojnim prioritetima grada Pirota usklađenih sa Ciljevima održivog razvoja u oblasti zaštite životne sredine i energije. Cilj ovog panela je izrada sveobuhvatnog doprinosa razvojnom pravcu 2, „razvoj infrastrukture i zaštite životne sredine“ u okviru nacrta Plana razvoja Grada Pirota.

Ovaj post je takodje dostupan na ENG.

Close Menu