Skip to main content
pretraga

U okviru projekta ”Borba protiv nasilja u porodici sistemski počinje na lokalu” tim Beogradskog fonda za političku izuzetnost održaće u Priboju konsultativni sastanak sa lokalnim Savetom za bezbednost, ali i sastanke sa predstavnicima i predstavnicima organizacija civilnog društva, 22. i 23. februara 2021.godine.

Cilj  projekta je podsticanje povećane uloge lokalnih saveta bezbednosti u borbi protiv nasilja u porodici na lokalnom nivou.
Konsultativni sastankci su prvi korak u uspostavljanju saradnje sa predstavnicima lokalnih samouprava, kao i predstavnicima organizacija civilnog društva, u pet odabranih opština.

Teme sastanaka su usmerene na pregled izazova u radu Lokalnih saveta za bebzednost, ali i promišljanje otvorenih mogućnosti za unapređenje rada.

Projekat je podržan od strane Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI).
Close Menu