Skip to main content
search

Četvrti sastanak u okviru procesa nacionalnih konsultacija za konferenciju Stokholm+50 biće održan 12. maja 2022. godine u UN House-u sa početkom u 12 časova. Fokus sastanka će biti konsultacije sa civilnim sektorom aktivnim u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Prvi deo sastanka biće posvećen prezentaciji istraživanja o percepciji građana Srbije o Zelenoj agendi u Srbiji, dok će se u drugom delu održati dijalog sa predstavnicima civilnog društva. Struktura sastanka pratiće koncept koji je na globalnom nivou predložen od strane domaćina sastanka u Stokholmu.

Close Menu