Skip to main content
search

Fondacija BFPE za odgovorno društvo organizuje konferenciju „Kina u našem dvorištu: Razumevanje autoritarnog uticaja Kine“. Konferencija će biti održana 25. maja 2022. godine sa početkom u 10:30 u prostorijama Aerokluba, Uzun Mirkova 4/II Beograd.

Konferencija će okupiti predstavnike organizacija civilnog društva koje su aktivne u sredinama u kojima je značajno prisustvo kineskih kompanija, kao i istraživače i predstavnike civilnog sektora koji deluju na nacionalnom nivou kako bi se pokrenula diskusija o stvarnom uticaju kineskog prisustva na nivo demokratije u Srbiji.

Close Menu