Skip to main content
search
BFPE kao Organizacija za podršku lokalnoj kancelariji Saveta Evrope u Beogradu organizuje incijalni sastanak sa predstavnicima opštine Aleksinac u okviru zajedničkog programa ROMACTED II: „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou“.
Inicijalni sastanci su posvećeni predstavljanju metodologije i aktivnosti u narednom periodu.
ROMACTED II je zajednički program Evropske unije i Saveta Evrope koji predstavlja nastavak I faze programa ROMACTED na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (2017-2020).
Close Menu