Skip to main content
search

Drugi događaj 13. generacije Godišnjeg seminara BFPE

Godisnji Seminar Najava

Drugi događaj 13. generacije Godišnjeg seminara BFPE

March 10, 2017 10:00 am | March 10, 2017 04:00 pm

Hotel Sloboda, Šabac
Šabac, Serbia

Hotel Sloboda, Šabac, Vojvodina

Glavni obrazovni program Beogradskog fonda za političku izuzetnost je Godišnji seminar koji se realizuje u saradnji sa Savetom Evrope. Program seminara je koncipiran tako da sledi osnovnu orijentaciju BFPE, a to je podrška procesu u kome pripadnici političkih elita proširuju znanja o evropskim vrednostima i institucijama, procesima evropskih i evro-atlantskih integracija i poštovanju osnovnih principa Saveta Evrope.

Drugi nacionalni seminar u okviru programa Godišnjeg seminara BFPE za 2017. godinu održaće se u Šapcu, od 10-12. marta 2017. godine.

Polaznici trinaeste generacije biće u prilici da na drugom seminaru pod nazivom Razvojne perspektive u Srbiji do 2030.” slušaju brojne stručnjake iz oblasti ekonomije, privrede, preduzetništva, tehnologije i socijalne politike.

Program drugog seminara biće fokusiran na socijalna i ekonomska pitanja i odvijaće se kroz interaktivna predavanja i radionice gde će polaznici između ostalog razgovarati o socijalnoj politici i klimi u funkciji razvoja, preduslovima za povećanje zaposlenosti, ekonomskom razvoju regiona, socijalnoj inkluziji, ekonomiji znanja, ekološkoj poljoprivredi i ljudskom kapitalu.

Close Menu