Skip to main content
search

Rodna neravnopravnost je prisutna u svim društvima na Zapadnom Balkanu, uključujući i srpsko, i ukorenjena je u socijalnoj strukturi i tradicionalnoj podeli rada. Rešavanje rodne nejednakosti je neraskidivo povezano sa ekonomskim napretkom, društvenom kohezijom i demokratskim napretkom, što svedoči o njenom značaju i vrednosti. Imajući sve to u vidu sproveli smo istraživanje na temu ekonomske (ne) moći žena na tržištu rada u Srbiji koje je deo sveobuhvatnog istraživanja Ekonomska (ne)moć žena na tržištu rada na Zapadnom Balkanu.

Publikacija prikazuje regionalno poređenje tržišta rada i odnosa prema ženama u Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i na Kosovu. Koristeći se uporednim pristupom, ovo istraživanje sadrži analizu zakonodavnog okvira, trenutnog stanja učešća žena na tržištu rada, socijalne faktore koji utiču na učešće žena na tržištu rada ali i zaključke i preporuke u pomenutim zemljama Zapadnog Balkana.

„U Srbiji, tradicionalni rodni stereotipi i dalje imaju značajan uticaj na zapošljavanje žena i dovode do diskriminacije na tržištu rada. Potrebni su sveobuhvatni programi i mere podrške relevantnih institucija, kako bi se poboljšao položaj žena na tržištu rada u Srbiji.“

Istraživanje je pokazalo da postoji visok nivo sličnosti između izazova i prepreka sa kojima se suočavaju žene na tržištu rada, odnosno onda kada ponovo pristupaju tržištu rada u zemljama Zapadnog Balkana. Žene se i dalje suočavaju sa preprekama i izazovima koje proizilaze iz društva, ali i kao rezultat nedostatka adekvatnog zakonodavnog okvira odnosno njegovog valjanog sprovođenja.

Publikaciju možete pronaći na linku: https://d4d-ks.org/wp-content/uploads/2022/11/FINAL_Punimi_SRB_02.pdf

Publikacija je prvobitno objavljena na sajtu organizacije Democracy for Development(D4D) https://d4d-ks.org/

Close Menu