Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija (NOK) u Skupštini do kraja godine?

BFPE Office

24. септембра 2015

Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija (NOK) u Skupštini do kraja godine?

Na konferenciji održanoj 26. juna u Beogradu najavljeno je da rad na izradi jedinstvenog okvira kvalifikacija za Srbiju ulazi u svoju završnu fazu. Tada je predsedavajuća Stručnog tima za izradu NOK, Mirjana Bojanić iz Ministarstva prosvete, obrazlažući dinamiku daljeg rada na ovom važnom zadatku, upoznala javnost sa narednim koracima.

Preuzmite šestu diskusiju BFPE u 2015. godini:

Zakon o NOK u NSRS do kraja godine?

Inače, danas je stručni tim za izradu Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji dobio priliku da svoja rešenja dodatno testira u živoj razmeni sa našim gostom, Elidom Bandeljom, predstavnikom Slovenije u Savetodavnoj grupi Evropskog okvira kvalifikacija.

Pogledajte fotografije sa ovog događaja.